2018. október 4., csütörtök

FELHÍVÁS MINDEN MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRHOZ

FELHÍVÁS MINDEN MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRHOZ 

ORSZÁGHATÁRON BELÜL  ÉS KÍVÜL

-          kérlek oszd meg -

Az Alaptörvény erősen korlátozza a nép demokratikus jogait. Sokan nem tudják, de az alaptörvény bevezetése óta nem jár alanyi jogon az öregségi nyugdíj sem és a társadalombiztosítás (vagyis a teljes betegellátás) sem. Nincs igazi vallásszabadság és büntethető a hontalanság is. Alapvető emberi jogoktól foszt meg minket az Alaptörvény! Az Alaptörvény elveszi a néptől a népszavazás lehetőségét is az Alaptörvény módosításaival kapcsolatban! Az országgyűlési képviselők egy kis csoportja, a kormányzópárton keresztül jogilag magához ragadta a kizárólagos hatalmat!  Ez önmagában is teljesen alkotmány ellenes !

Mivel nincs jogunk az Alaptörvénnyel kapcsolatosan népszavazás kezdeményezésére, ezért fordulunk minden, a hazáját és szabadságát szerető honfitársunkhoz, hogy az Alaptörvény „Szabadság és felelősség” szakasza alapján,

Mindenkinek joga van ahhoz, hogy egyedül vagy másokkal együtt, írásban kérelemmel, panasszal vagy javaslattal forduljon bármely közhatalmat gyakorló szervhez.”

ha egyetért vele, egyénileg adja be az alábbi panaszt, kérelmet és javaslatot a Köztársasági Elnöknek, az Országgyűlés Elnökének, az Alkotmánybíróságnak és az Európai Bizottságnak. Ehhez még megvan a törvényes állampolgári jogunk!

Minél többen küldjük el, annál nagyobb lesz a hatása! Kérjük, hogy még a családokban is, minden felnőtt nevében külön-külön egyénileg küldjék el. Árasszuk el a hivatalokat! Minden egyes beadvánnyal külön foglakozniuk kell. Lehetőleg postán (ajánlva és tértivevényesen), és elektronikusan is küldjük el a megadott címekre!


Pontosan mit kell tenni:
1. Le kell tölteni a beadványt innen: 


2. Postázáshoz  ki kell nyomtatni, aláírni és lehetőleg tértivevénnyel feladni a hivatalok címére (címek lentebb). Amennyiben nem akarsz postára menni, akkor a következő pont szerint járj el.

3. Elektronikusan elküldeni a letöltött dokumentumot a saját nevedben:

Köztársasági Elnök hivatala:
Köztársasági Elnöki Hivatal
Sándor-palota, 1014 Budapest, Szent György tér 1–2.
Levélcím: 1536 Budapest, Pf. 227

Elektronikus beküldés:


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Országgyűlés elnöke:
Országyűlés
Budapest
1357 Kossuth tér 1-3.
Elektronikus beküldés:

Kísérő levél szövege:
Tisztelt Kövér László Úr!

Egy állampolgári kérelemmel fordulok Önökhöz, az Alaptörvény „Szabadság és felelősség” szakasza XXV. cikke alapján.

Kérelmem részletesen a csatolt dokumentumban fejtem ki.

Állampolgári üdvözlettel,.........
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Alkotmánybíróság:
Alkotmánybíróság
1535 Budapest, Pf. 773.

Elektronikus beküldés:

Kísérő levél szövege:
Tisztelt Alkotmánybíróság!

Egy állampolgári kérelemmel fordulok Önökhöz, az Alaptörvény „Szabadság és felelősség” szakasza XXV. cikke alapján.

Kérelmem részletesen a csatolt dokumentumban fejtem ki.

Állampolgári üdvözlettel,.........
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Európai bizottság:
VIGYÁZAT, AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ A FORMANYOMTATVÁNYT KELL ELKÜLDENI!!!!
A formanyomtatványon pedig név részt előtte ki kell tölteni!!

a formanyomtatvány letöltése:


az Európai Unió Háza
1024 Budapest, Lövőház u. 35.

Elektronikus beküldés:

Kísérő levél szövege:
Tisztelt Európai Bizottság!

Panaszt kívánok tenni az Európai Szerződés 2.cikkének megszegésének ügyében.
Panaszom részletesen kifejtem a csatolt formanyomtatványban.


Tisztelettel,

2018. június 22., péntek

Az idők vége itt van!


Kedves Mindenki!

Hosszabb csend után azt kell mondanunk, hogy a végidő figyelésre már nincs további szükség.
A mi Teremtőnk szólt hozzánk, ahogyan ezt az Igéjében is megmondja:

Mert semmit sem cselekszik az én Uram, az Úr, míg meg nem jelenti titkát az ő szolgáinak, a prófétáknak. (Ámósz 3,7)

Az Úr elmondta, hogy nem múlik el ez a nemzedék, amíg mindazok be nem teljesednek, amiket Ő most mondott.

Forrás:
Van kiút – A magyar nemzet megrázó figyelmeztetése és ítélete (2.rész)


A Facebook oldalon, ahogyan a blogon és a youtube csatornán is, bemutattuk, hogy mennyire itt vannak már a végidők jelei. Csak azt tudom mondani, hogy mindenki nézze ezeket újra végig, és jól gondolja át mit látott és olvasott. Ezek a jelek már csak erősödni fognak. Erősödni fog az igaz hívők üldözése, a szóbeli rágalmazáson túl, a fizikai üldözésekig. Erősödni fognak a tolerancia és a „fogadjunk el mindenkit” jelszó mőgé bújtatott korszellemet és közfelfogást megváltoztató vélemények, amelyek a bűnös életvitelt és a zsarnokságot fogják erősíteni. A bűnökkel szembeni ingerküszöb még emelkedni fog, és amit korábban elképzelhetetlennek tartottunk, azok a dolgok egyre „hétköznapibbá” fognak válni. A politikai hatalom koncentrációja is egyre erősödni fog, hiszen ezen is már jó pár éve dolgoznak. Csak az Isten kegyelme az, hogy eddig még visszatartotta ezeket az erőket, hogy ne tudjanak kiteljesedni. De közel már az idő, amikor „elengedi” a gonoszt, hogy annak is beteljesedjen a gonoszsága.

Derek Prince sokat említi a béka példáját, akit ha beledobnak forróvízbe, akkor rögtön kiugrik. Viszont ha fokozatosan melegítik azt a vizet, amiben van, akkor akár meg is lehet főzni, benne marad a vízben. Így fon körbe minket is a világ, és a gonoszság. A TV, a filmek, és a tömegkommunikáció mind ezt a célt szolgálják, hogy egyre toleránsabbak legyünk a „nem-normálisra”. Ez valóban úgy működik, mint az óriáskígyó, aki szép lassan körbetekeri az áldozatát. Mikor azt hisszük, hogy még ki tudunk szabadulni, de már annyira körbefogott, hogy lehetetlen a szabadulás.

Így veszik el Magyarországon is a szabadságjogokat, és hoznak olyan új törvényeket, amelyek egyre jobban megnyírbálják a jogainkat, és egyre több hatalmat adnak a mindenkori uralkodó hatalom kezébe.

Például kevesen tudják, hogy megszavazták azt a törvényjavaslatot, hogy elvehetik a szülőktől a gyereket, ha nem működik közre az iskolával.

A törvények már sok területen készen vannak a teljes ellenőrzésre és diktatúrára. Csak még nem tartatják be. De ha egyszer elkezdik betartatni, akkor már régen késő lesz, mert aki ellenkezni akar, az jogellenesen fog cselekedni, és emiatt nem jut célba. Ő lesz a bűnöző és nem az, aki őt ebbe a helyzetbe hozta.

A keresztény hitélet is hasonlóan változik. A hitetés egyre erősödik, és egyre nehezebb lesz ellenállni annak, aki még a szervezett egyházakban marad. A végidők szava az Úrtól az, hogy fusson ki Babilonból, aki az övé! Erről is szóltunk korábban. Ismét azt kell meglátnunk, hogy a „fenevad” behálózta már az egész életünket, de most még van idő a cselekvésre.
A Bibliában Jézus egyértelműen szól ezekről az időkről. Olyan lesz, mint Noé napjaiban. Minden tekintetben. Ezért azon sem csodálkoznánk, ha senki sem hallgatna ránk, és nem tenné meg azt, amit javasolunk. Noénak sem hittek az emberek, és talán vészmadárnak tartották. De csak ő és a családja menekült meg. Most is olyan idők elé nézünk. Nem véletlen mond Jézus két igen fontos dolgot:

Mindazáltal az embernek Fia mikor eljön, avagy talál-e hitet e földön? (Lk 18,8)
Eljön az éjszaka, mikor senki sem munkálkodhat. (Jn 9,4)

Egyszercsak eljön az éjszaka, amikor már semmit sem lehet tenni. Olyan mértékű lesz a hitetlenség és a gonoszság, hogy már nem lehet semmit sem tenni. És ha valaki nem figyel, akkor ez meglepetésként fogja érni, de akkor már késő lesz.
A hitetésről is sokat írtunk és „filmeztünk”. De ha a hitetés még nem lenne elég, akkor arról is beszámoltunk, hogy permetezéssel olyan baktériumokat tudnak a levegőbe juttatni, hogy a vallásos meggyőződésünket befolyásolják. Kell még valakinek több jel a végidőkről?

De a legfontosabb, hogy az Úr szólt hozzánk, és ez minden más érv fölött áll. Mennyi dőnk van? nullától maximum kb. 40 év. Ez a nemzedék. Ezért már nem az a kérdés, hogy valóban itt van-e az idők vége, hanem az, hogy mit lehet és kell tennünk, hogy megmeneküljünk.

Térjetek meg!

Ettől fogva kezdett Jézus prédikálni, és ezt mondani: Térjetek meg, mert közel van a mennyeknek országa. (Mt 4,17)

És mondva: Betelt az idő, és közel van az Istennek országa; térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. (Mrk 1,15)
Péter pedig mondta nekik: Térjetek meg és keresztelkedjetek meg mindnyájan a Jézus Krisztusnak nevében a bűnöknek bocsánatára; és veszitek a Szent Szellem ajándékát. (ApCsel 2,38)


Keressétek az Istent!

Annak okáért ha feltámadtatok a Krisztussal, az odafelvalókat keressétek, ahol a Krisztus van, az Istennek jobbján ülve, (Kol 3,1)


Csak Isten tud megmenteni valakit az örök kárhozattól. Senki és semmi más! Hozzá pedig Jézus Krisztuson keresztül visz az út!

A végidők itt vannak, ezért a végidők figyelésének vége.

2018. március 15., csütörtök

Magyarországi - és határon kívüli - gyülekezetek vezetői, és minden hívő részére !Tárgy :       Isten  ítélete a  Magyar  Nemzet  és  az  Egyházak  felett
                                       (Isten  prófétai  üzenete)

10 És elküldött Amáziás, Béth-El papja Jeroboámhoz, Izrael királyához, ezt üzenve: Pártot ütött ellened Ámós az Izrael házában; nem tűrheti az ország az ő mindenféle beszédét. 11 Mert így beszél Ámós: Fegyver által hal meg Jeroboám, az Izrael pedig fogságba vitetik az ő földjéről! 12 Ámósnak pedig így szólt Amáziás: Menj el, próféta! Fuss el a Júda földjére; ott edd kenyered és ott prófétálj!
13 Béth-Elben pedig ne prófétálj többé; mert a király szenthelye és az ország székháza ez! 14 És felelt Ámós, és mondta Amáziásnak: Nem vagyok próféta, sem prófétának fia; barom-pásztor vagyok és vad fügét szedek; 15 De elhívott engem az Úr a nyáj mellől, és mondta nekem az Úr: Menj el és prófétálj az én népemnek, az Izraelnek!  (Ámos próféta könyve  7:10-15,)

Kedves  Gyülekezetvezetők,  és  Testvérek !
Ámos próféta csak egy barom-pásztor volt, de legnagyobb meglepetésére szólt hozzá Isten saját nemzete sorsával kapcsolatban, ami mind be is teljesedett.  Én pedig csak egy kamion sofőr vagyok, és meglepetésemre én hozzám is többször szólt Isten a Magyar Nemzet sorsával kapcsolatban, ami rendkívüli felelősséggel terhelt meg, mivel a Magyar Nemzet minden tagjának sorsát és jövőjét érintő üzenetről van szó.
Azt a megbízatást kaptam Istentől, hogy ezt a figyelmeztető üzenetet, amit a Magyar Nemzet minden tagjához küldött általam – beleértve az egyházakat és egyháztagokat is, – adjam át annyi egyházvezetőnek, egyháztagnak, felekezetnek és gyülekezetnek, házi gyülekezetnek, amennyinek csak tudom, az országhatáron belül és kívül.
Jelen levelemmel ennek a felelősségemnek teszek eleget, mivel sok millió magyar ember élete- és üdvössége forog kockán, és az egész nemzet megmaradása, vagy megsemmisülése a tét.  Az Istentől kapott üzenetet jelen levelemhez csatolom. Istenfélelemmel vizsgáljátok meg, mert Isten üzenete elfogadásának, vagy elutasításának örökkévaló következményei a továbbiakban már nem az én-, hanem a ti (a címzettek) felelőssége !
És (ha) megalázza magát az én népem, amely nevemről neveztetik, s könyörög és keresi az én arcomat, és felhagy az ő bűnös életmódjával: én is meghallgatom őket a mennyből, megbocsátom bűneiket, és megszabadítom földjüket.” (2.Krónika 7:14,)

Tisztelettel :   
          Sólyom  Albert  sk.                                                                                                               E-mail:  albertsolyomgb@gmail.com
Kelt,  2018. március  12.


Kapják :  Keresztény egyházak, gyülekezetek, és ismertebb politikai pártok. 


A prófécia írott formában
ISTEN ÜZENETE A MAGYAR NEMZET ÉS A MAGYAR EGYHÁZAK SZÁMÁRA
Kapta :  Sólyom Albert   (2018. január  18.-án)

”Én vagyok az Úr a ti Istenetek Ábrahám, Izsák, Jákob Istene. Én teremtettem a földet, a vizeket, az eget mindent ami ezekben benne van.

Halld Magyar Nemzet szavam: Európában elsőként Magyarországon foglalták Alaptörvénybe a Bálvány(*) tiszteletét (imádását), jogalapot adva a gonosznak, hogy elpecsételje maga számára az egész magyar nemzetet.   Ott világít homlokotokon a 666-os(**) pecsét, csak néhány kivétel van, akik szembe szálltak a törvény megjelenésével és elutasították.

Halld hát Magyar Nemzet parancsom: Eljött az idő, hogy olyan politikai vezetőket válasszatok magatoknak, akik betartják, megcselekszik és végrehajtják parancsomat.  Az Alaptörvényt vissza kell vonni, meg kell semmisíteni minden betűjét számítógépről, internetről, és minden olyan helyről ahol elérhető és vele együtt a hozzá tartozó összes törvénnyel! (***)
Vissza kell állítani az alkotmányos jogrendet a Magyar Nemzet számára!


Politikai vezetők most hozzátok szólok:  Ha betartjátok, cselekszitek, végrehajtjátok (fenti) parancsomat, akkor én megáldalak, megtartalak titeket a végig.  Ha csak azért fogadjátok üzenetem, hogy hatalomra jussatok és nem cselekszitek parancsom, akkor nem éritek el a ciklusotok végét, mert meghaltok.

Halld parancsom Magyar Nemzet:  Ha cselekszitek, betartjátok és végrehajtjátok parancsomat, akkor kegyelmet találtok nálam és én eltörlőm a pecsétet a homlokaitokról.

Ha nem cselekszitek, elutasítjátok, megtagadjátok, nem tartjátok be parancsom, akkor kinyújtom karom ítéletre, és nem marad ott meg a Magyar Nemzetben kő kövön, beton betonon, vas vason és még a virág sem marad meg a cserepében! Emlékezzetek Magyar Nemzet, emlékezzetek Magyar Nemzet, emlékezzetek Magyar Nemzet, nem is olyan régen, Ceausescu fénykorának kezdetén kinyújtottam karom ítéletre és megráztam fővárosát Bukarestet. Emlékezzetek a pusztulásra, emlékezzetek a pusztulásra, emlékezzetek a pusztulásra!
Ez az ítélet hétszerte nagyobb lesz annál,  képzeld el a pusztulást.


Íme közel van már az a nap, az ajtó előtt, amely napon vissza küldöm Fiamat és megítéli ezt a nemzetet, a világ összes nemzetével együtt.

Most hozzátok szólok országhatáron kívül élő magyarok: nehogy azt higgyétek, hogy ti megmenekültök az ítélet alól, mert az Alaptörvény (****) minden olyan emberre kiterjed, aki magát magyarnak vallja, vagy rendelkezik magyar állampolgársággal.

Halljátok szavaimat Magyar Nemzet: Az ítélet elrendeltetett. A ti szabad akaratotokon, megtéréseteken(”) , hiteteken, engedelmességeteken múlik az ítélet beteljesedésének kezdete.  Akkor lesz az, amikor azt hiszitek, hogy már megmenekültetek.  Akkor jön el az ítélet a pusztulás, és akkor sírni és gyászolni fogtok, mert a magyar nemzet számára már nem lesz kegyelem, csak a gyehennával sújtó ítélet.

Albert a te feladatod, hogy eljuttasd üzenetemet a létező legtöbb felekezethez, gyülekezethez, házi gyülekezetekhez.

Az ő feladatuk(*****), hogy hirdessék templomokban,  gyülekezetekben, házi gyülekezetekben, és  továbbítsák  testvér-felekezeteknek, testvér-gyülekezeteknek, házi gyülekezeteknek, valamint eljuttassák minden ismerős felekezetekhez, gyülekezetekhez, házi gyülekezetekhez, mert az üzenetem el kell jusson a politikai vezetőkhöz is, és a létező legtöbb emberhez, aki a magyar nemzethez tartozik, országhatáron belül és kívül, hogy a döntéseit mindenki szabad akaratából tehesse meg!”

Lejegyezve:    2018.  március hónap 9. napján.

Solyom Albert 
E-mail: albertsolyomgb@gmail.com
(kamion-sofőr  EU-ban, -  2018. márciusban érkeztem haza szabadságra)

Megjegyzés :  Ámos próféta azt vallotta magáról  (Ámos 7:14-15), hogy ő barom- pásztor, nem hivatásos próféta, de mivel Isten szólt hozzá és felelősséget helyezett rá, ezért prófétált, nem tehetett mást.   Rám is ezt a felelősséget helyezte Isten,  ezért  teszem közzé, hogy eljusson a címzettekhez. Nem kívánok „Jónás prófétához” hasonlóan Isten elől menekülni. Isten a semmiket is ki szokta választani,( ld. Pál levele 1.Kor.1:27-29. versben.)

Jelmagyarázat :   
(*) Bálvány=”Szent Korona”; a bálvány szakrális tisztelete, a Tízparancsolat II. parancsolatának durva megsértése, ami jogot ad sátánnak a nemzet ellen. Átkot-, romlást-, pusztulást hoz. Kiváltja Isten ítéletét is.
(**) János Jelenések könyve 13:8, 14:9-10 vers, az Antikrisztus=Fenevad (=pusztító) bélyegének száma 666.
(***) Apostolok csel. 19:19, - Efézusban a sátán emberei lelepleződtek, a könyveiket nyilvánosan elégették.
(****)  Nemzeti Hitvallás: a Magyar Nemzet minden tagja tiszteli a Szent Koronát (szakrális tisztelet).
(*****) Minden keresztény egyházvezető-  és hívő  Isten előtti felelőssége    a saját- és embertársai üdvössége érdekében    ennek az üzenetnek az elfogadása-  és sürgős terjesztése!
(”) Aki még hitetlen, keresse, kutassa a Teremtő Istent, térjen saját útjáról Isten útjára, ezáltal megmenekülve a kárhozat ítéletétől. Így szól Izrael Istene : „Engem keressetek és éltek!” (Ámos próféta könyve 5.rész 4. vers)

2017. november 8., szerda

Az IGAZSÁG támadás alatt van – De te ne végezd a Káoszban!!Egy volt KGB ügynök elárulja, hogy hogyan kell egy társadalmat demoralizálni...Összeesküvés elmélet? De már megtörténtek és történnek olyan események amelyek azt mutatják, hogy ŐK a terv szerint haladnak és sikeresen közelítik meg a CÉLT.
De hogyan jutottunk ide? – nézd meg a videót és megtudod.

Mamár a homoszexualitás politikai téma de 20 évvel ezelőtt még csak észre sem vettük őket.
Transznemű 4 éves (tehát négy éves) gyermekek tábora ahol szabadon kiélhetik a másságukat – a születési nemükre való tekintet nélkül. Ez a generáció már nemi identitás nélkül nő fel.

Poszt-igazság = nincs egyetemes Igazság hanem az egyén szubjektív döntése alapján van igazság.  De ez a káoszhoz vezet. ....Új szó: Hitlerizmus
BUBORÉK = hasonló szabad gondolkodású egyének városa (fizikailag is egy város)
Diverzitás = különbözőségek, különbségek

Jézus az Igazságot mondja nem pedig azt amit te hallani akarsz!!!!!!!facebook

Eredetileg megosztotta:
Jason A.