2018. június 22., péntek

Az idők vége itt van!


Kedves Mindenki!

Hosszabb csend után azt kell mondanunk, hogy a végidő figyelésre már nincs további szükség.
A mi Teremtőnk szólt hozzánk, ahogyan ezt az Igéjében is megmondja:

Mert semmit sem cselekszik az én Uram, az Úr, míg meg nem jelenti titkát az ő szolgáinak, a prófétáknak. (Ámósz 3,7)

Az Úr elmondta, hogy nem múlik el ez a nemzedék, amíg mindazok be nem teljesednek, amiket Ő most mondott.

Forrás:
Van kiút – A magyar nemzet megrázó figyelmeztetése és ítélete (2.rész)


A Facebook oldalon, ahogyan a blogon és a youtube csatornán is, bemutattuk, hogy mennyire itt vannak már a végidők jelei. Csak azt tudom mondani, hogy mindenki nézze ezeket újra végig, és jól gondolja át mit látott és olvasott. Ezek a jelek már csak erősödni fognak. Erősödni fog az igaz hívők üldözése, a szóbeli rágalmazáson túl, a fizikai üldözésekig. Erősödni fognak a tolerancia és a „fogadjunk el mindenkit” jelszó mőgé bújtatott korszellemet és közfelfogást megváltoztató vélemények, amelyek a bűnös életvitelt és a zsarnokságot fogják erősíteni. A bűnökkel szembeni ingerküszöb még emelkedni fog, és amit korábban elképzelhetetlennek tartottunk, azok a dolgok egyre „hétköznapibbá” fognak válni. A politikai hatalom koncentrációja is egyre erősödni fog, hiszen ezen is már jó pár éve dolgoznak. Csak az Isten kegyelme az, hogy eddig még visszatartotta ezeket az erőket, hogy ne tudjanak kiteljesedni. De közel már az idő, amikor „elengedi” a gonoszt, hogy annak is beteljesedjen a gonoszsága.

Derek Prince sokat említi a béka példáját, akit ha beledobnak forróvízbe, akkor rögtön kiugrik. Viszont ha fokozatosan melegítik azt a vizet, amiben van, akkor akár meg is lehet főzni, benne marad a vízben. Így fon körbe minket is a világ, és a gonoszság. A TV, a filmek, és a tömegkommunikáció mind ezt a célt szolgálják, hogy egyre toleránsabbak legyünk a „nem-normálisra”. Ez valóban úgy működik, mint az óriáskígyó, aki szép lassan körbetekeri az áldozatát. Mikor azt hisszük, hogy még ki tudunk szabadulni, de már annyira körbefogott, hogy lehetetlen a szabadulás.

Így veszik el Magyarországon is a szabadságjogokat, és hoznak olyan új törvényeket, amelyek egyre jobban megnyírbálják a jogainkat, és egyre több hatalmat adnak a mindenkori uralkodó hatalom kezébe.

Például kevesen tudják, hogy megszavazták azt a törvényjavaslatot, hogy elvehetik a szülőktől a gyereket, ha nem működik közre az iskolával.

A törvények már sok területen készen vannak a teljes ellenőrzésre és diktatúrára. Csak még nem tartatják be. De ha egyszer elkezdik betartatni, akkor már régen késő lesz, mert aki ellenkezni akar, az jogellenesen fog cselekedni, és emiatt nem jut célba. Ő lesz a bűnöző és nem az, aki őt ebbe a helyzetbe hozta.

A keresztény hitélet is hasonlóan változik. A hitetés egyre erősödik, és egyre nehezebb lesz ellenállni annak, aki még a szervezett egyházakban marad. A végidők szava az Úrtól az, hogy fusson ki Babilonból, aki az övé! Erről is szóltunk korábban. Ismét azt kell meglátnunk, hogy a „fenevad” behálózta már az egész életünket, de most még van idő a cselekvésre.
A Bibliában Jézus egyértelműen szól ezekről az időkről. Olyan lesz, mint Noé napjaiban. Minden tekintetben. Ezért azon sem csodálkoznánk, ha senki sem hallgatna ránk, és nem tenné meg azt, amit javasolunk. Noénak sem hittek az emberek, és talán vészmadárnak tartották. De csak ő és a családja menekült meg. Most is olyan idők elé nézünk. Nem véletlen mond Jézus két igen fontos dolgot:

Mindazáltal az embernek Fia mikor eljön, avagy talál-e hitet e földön? (Lk 18,8)
Eljön az éjszaka, mikor senki sem munkálkodhat. (Jn 9,4)

Egyszercsak eljön az éjszaka, amikor már semmit sem lehet tenni. Olyan mértékű lesz a hitetlenség és a gonoszság, hogy már nem lehet semmit sem tenni. És ha valaki nem figyel, akkor ez meglepetésként fogja érni, de akkor már késő lesz.
A hitetésről is sokat írtunk és „filmeztünk”. De ha a hitetés még nem lenne elég, akkor arról is beszámoltunk, hogy permetezéssel olyan baktériumokat tudnak a levegőbe juttatni, hogy a vallásos meggyőződésünket befolyásolják. Kell még valakinek több jel a végidőkről?

De a legfontosabb, hogy az Úr szólt hozzánk, és ez minden más érv fölött áll. Mennyi dőnk van? nullától maximum kb. 40 év. Ez a nemzedék. Ezért már nem az a kérdés, hogy valóban itt van-e az idők vége, hanem az, hogy mit lehet és kell tennünk, hogy megmeneküljünk.

Térjetek meg!

Ettől fogva kezdett Jézus prédikálni, és ezt mondani: Térjetek meg, mert közel van a mennyeknek országa. (Mt 4,17)

És mondva: Betelt az idő, és közel van az Istennek országa; térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. (Mrk 1,15)
Péter pedig mondta nekik: Térjetek meg és keresztelkedjetek meg mindnyájan a Jézus Krisztusnak nevében a bűnöknek bocsánatára; és veszitek a Szent Szellem ajándékát. (ApCsel 2,38)


Keressétek az Istent!

Annak okáért ha feltámadtatok a Krisztussal, az odafelvalókat keressétek, ahol a Krisztus van, az Istennek jobbján ülve, (Kol 3,1)


Csak Isten tud megmenteni valakit az örök kárhozattól. Senki és semmi más! Hozzá pedig Jézus Krisztuson keresztül visz az út!

A végidők itt vannak, ezért a végidők figyelésének vége.